Pure Mixed Martial Arts Schedule


choose your class type
Monday
 • 9:30 AM - 10:30 AM Fitness Kickboxing
 • 11:00 AM - 12:00 PM Expert Nogi Jiu Jitsu
 • 12:00 PM - 1:00 PM Beginners Jiu Jitsu
 • 4:00 PM - 5:00 PM Kids Advanced TKD
 • 5:00 PM - 6:00 PM Kids Beginners TKD
 • 6:00 PM - 6:55 PM Kids Judo
 • 7:00 PM - 8:00 PM Fitness Kickboxing
 • 7:00 PM - 8:00 PM Advanced Jiu Jitsu
 • 7:00 PM - 8:00 PM Adults Judo
 • 8:00 PM - 9:00 PM Muay Thai
 • 8:00 PM - 9:00 PM Beginners Jiu Jitsu
Tuesday
 • 12:00 PM - 1:00 PM All Levels NoGi Jiu Jitsu
 • 5:00 PM - 6:00 PM Kids All Levels TKD
 • 5:00 PM - 6:00 PM Fitness Kickboxing
 • 6:00 PM - 7:00 PM Kids Jiu Jitsu
 • 6:00 PM - 7:00 PM Black Belt TKD
 • 7:00 PM - 8:00 PM Muay Thai Level 1
 • 7:00 PM - 7:45 PM Beginners Jiu Jitsu
 • 8:00 PM - 9:00 PM All Levels NoGi Jiu Jitsu
 • 8:00 PM - 9:00 PM Muay Thai Level 2
Wednesday
 • 9:30 AM - 10:30 AM Fitness Kickboxing
 • 4:00 PM - 5:00 PM Kids Advanced TKD
 • 5:00 PM - 6:00 PM Kids Beginners TKD
 • 6:00 PM - 7:00 PM Muay Thai
 • 6:00 PM - 6:55 PM Kids Judo
 • 7:00 PM - 8:00 PM Fitness Kickboxing
 • 7:00 PM - 8:00 PM Beginners Jiu Jitsu
 • 7:00 PM - 8:00 PM Adults Judo
 • 8:00 PM - 8:00 PM Expert Jiu Jitsu
Thursday
 • 12:00 PM - 1:00 PM Beginners Jiu Jitsu
 • 5:00 PM - 6:00 PM Kids All Levels TKD
 • 5:00 PM - 6:00 PM Fitness Kickboxing
 • 6:00 PM - 7:00 PM Kids Jiu Jitsu
 • 6:00 PM - 7:00 PM Black Belt TKD
 • 6:00 PM - 7:00 PM Yoga
 • 7:00 PM - 8:00 PM Muay Thai Level 2 / Sparring
 • 7:00 PM - 7:45 PM Beginners Jiu Jitsu
 • 8:00 PM - 9:00 PM Adults Judo
 • 8:00 PM - 9:00 PM Muay Thai Level 1
Friday
 • 9:30 AM - 10:30 AM Fitness Kickboxing
 • 12:00 PM - 1:00 PM All Levels NoGi Jiu Jitsu
 • 4:00 PM - 6:00 PM Kids Advanced TKD
 • 5:00 PM - 6:00 PM Kids Beginners TKD
 • 6:00 PM - 7:00 PM Fitness Kickboxing
 • 6:00 PM - 7:00 PM Muay Thai
 • 7:00 PM - 7:45 PM Beginners NoGi Jiu Jitsu
 • 7:00 PM - 8:00 PM Teens / Adults TKD
 • 8:00 PM - 9:00 PM All Levels Jiu Jitsu
Saturday
 • 9:00 AM - 10:00 AM Fitness Kickboxing
 • 9:00 AM - 10:00 AM Kids All Levels TKD
 • 10:00 AM - 11:00 AM Kids All Levels TKD
 • 11:00 AM - 12:00 PM Muay Thai
 • 12:00 PM - 1:00 PM All Levels Jiu Jitsu
Sunday
 • 11:00 AM - 12:00 PM Yoga
 • 12:00 PM - 1:00 PM Women's Jiu Jitsu
 • 12:00 PM - 1:00 PM Muay Thai Level 1 / Tech Sparring
 • 1:00 PM - 2:00 PM All Levels NoGi Jiu Jitsu

Request information

Request Information Now!